+ 31 (0)6 114 64 124 | brand@rightrules.nl | kvk nr 58194886

Right Rules Consultancy voor bedrijven, energiebedrijven, corporaties, VvE’s en eindgebruikers.

  • inzicht in de consequenties van de Warmtewet
  • een correcte procesgang voor het bepalen van energiekosten
  • een tevreden gevoel bij eindgebruikers over de energiekostenverdeling

Adviseur Roel Brand is sinds 1979 een toonaangevende onderzoeker op het gebied van meting en energiekostentoerekening.